Pro rodiče

Důležité informace pro rodiče

Telefonní číslo základní školy:585 389 535
Telefonní číslo mateřské školy:585 389 536
E-mail:jirka.husak@centrum.cz
Telefonní číslo školní družiny:585 389 535
Telefonní číslo školní jídelny:585 011 363
Telefonní číslo ped.-psych. poradny:585 224 573, 585 221 045
Telefonní číslo spec. ped. centra:585 385 361
Linka důvěry:585 414 600

 

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního roku:1. září 2021
První pololetí bude ukončeno:31. ledna 2022
Druhé pololetí bude ukončeno:30. června 2022
Podzimní prázdniny:27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny:23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny:4. února 2022
Jarní prázdniny:21. – 27. února 2022
Velikonoční prázdniny:14. dubna 2022
Hlavní prázdniny:1. července – 31. srpna 2022

 

Vyučovací rozvrh základní školy

 časpřestávka
1. vyučovací hodina08.00 - 08.4508.45 – 08.55
2. vyučovací hodina08.55 – 09.4009.40 – 10.00
3. vyučovací hodina10.00 – 10.4510.45 – 10.55
4. vyučovací hodina10.55 – 11.4011.40 – 11.50
5. vyučovací hodina11.50 – 12.3512.35 – 13.05
6. vyučovací hodina13.05 – 13.50 

 

 


 

Žáci byli seznámeni s řádem školy, s vnitřním řadem základní školy a byli poučeni o chování a bezpečnosti ve škole i mimo školu.

Jak uvolnit dítě z vyučování?

- rodiče jsou povinni omlouvat dítě písemnou omluvenkou
- pokud dítě onemocní, je povinností rodiče oznámit toto do tří dnů škole
- pokud potřebuje rodič uvolnit dítě z průběhu vyučování, dítě si ve škole osobně vyzvedne

Ztrátu nebo poškození osobních věcí hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Každý úraz hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Provoz mateřské školy:

- celodenní od 6,15 do 16,15 hodin
- úplata za mateřskou školu činí 300 Kč/měs.

Provoz školní družiny:

- ranní provoz : od 6,30 do 7,30 hodin ve škole
- odpolední provoz : od 11,40 do 16,30 hodin ve škole
- úplata za školní družinu činí 100 Kč/měs.

Ochrana osobních údajů:

- správce osobních údajů : Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace, IČO : 70996482, Štarnov 52, 78314 Bohuňovice
- pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.
- kontaktní údaje na pověřence: e-mail: roubinek@mikroregion-sternbersko.cz, telefon: 723 276 123