Plán akcí

Evironmentální program pro děti - voda v krajině

27. 09.Během programu se děti seznámí s významem vody v krajině a hlavně s živočichy, kteří jsou na vodu vázáni. K dispozici bude celá řada obrazových a zvukových materiálů (obrazy zvířat, svlečky raků, škeble, okusy bobrů, přehráváme zvuky zvířat - žab). Na program děti uvidí i některé živé exempláře ryb a drobných vodních živočichů, které si děti mohou zblízka prohlédnout pod lupou či mikroskopem.

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

04. 10.Historie je detektivka – program žákům přibližuje tvorbu knihy o osobnostech minulosti. Pomocí obrázků a vyprávění nahlédnou do Památníku národního písemnictví, přečtou si část autentického dopisu z devatenáctého století atd. Na konci programu bude prostor pro otázky žáků. Pořad neobsahuje výklad o životě konkrétních osobností.

Dopravní výchova

17. 10.Teorie dopravní výchovy určeno pro žáky 3. a 4. ročníku. Probíhá v DDM Šternberk.

Strašidelná škola

25. 10.Dopoledne a odpoledne plné her a zábavy (strašidelná škola, družina do 16:30), sraz v 18 hodin - následuje strašidelná diskotéka v kostýmech, stezka odvahy, přespání ve škole. Vyzvedávání dětí ve čtvrtek od 8 do 8:30 hodin.

Fotografování - firma PHOTODIENST

24. 11. 8:00 hod.Série vánočních fotografií

Zdravé zuby.

30. 01.Preventivní program o zubech