Organizace školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP je k nahlédnutí u ředitele školy)

Počet žáků základní školy:27 (1.roč.- 3 žačky, 2.roč.- 9 žáků, 3.roč.- 4 žáci, 4.roč.– 11 žáků)
Počet tříd základní školy:2
Průměrná naplněnost tříd:13,5
Počet žáků mateřské školy:40
Počet žáků školní družiny:24
Pracovníci školy:8
Zařazení do sítě škol:1. 9. 2004
Počet pedagogických pracovníků:6
Počet správních zaměstnanců:2

 

Cizí jazyk

od 3. ročníku - anglický