Aktuality

Konzultační třídní schůzky

09. 05. 2023 15:00 hod.

Schůzky se konají od 15:00 do 16:30.Zobrazit aktualitu

Školní psycholog

21. 04. 2023

INFORMACE O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NA ŠKOLE Vážení rodiče, v naší škole působí školní psycholog. Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školní psycholog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a pro snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách. Nedílnou součástí práce školního psychologa je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce. O konzultaci se školním psychologem mohou požádat i rodiče. Kontakt: Karolína Petřeková e-mail: skola.starnov@seznam.cz, do předmětu uveďte školní psycholog Zobrazit aktualitu

!!!Změna termínu školního výletu!!!

21. 04. 2023

Původní termín 7.6.-8.6.2023 se z technických důvodů (v Šiklandu nejde dne 7.6. elektřina) mění na termín 6.6.-7.6.2023. Zobrazit aktualitu

Školní asistent

09. 04. 2023

Od 1.4. máme k dispozici školního asistenta, přesněji asistentku. Bude k dispozici jak pro školu, tak i školku, vždy dle potřeb pedagogických pracovníků. Žákům bude sloužit jako pomocník ve výuce i mimo ni.Zobrazit aktualitu
Zobrazit více aktualit

Logo

Fotogalerie