Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Domácí příprava na 5.11. - 1. ročník
PÍSMENKÁŘ str. 38 - celá strana. Čti odspodu nahoru. Máš 3 "životy." Při čtvrté chybě se vrať na začátek a čti znovu. Až se dostaneš nahoru a "osvobodíš" princeznu, vybarvi trojhlavou saň. PÍSANKA str. 6 (bez Docvičuj) : k tiskacím písmenům piš písmena psací. MA str. 46 - oranžová kytka : seřaď ovečky od první do poslední (dopiš číslice ve správném pořadí). Str. 46 : slunce : vypočítej příklady a na ptačí budky napiš, kolikrát ti vyšel výsledek 1,2,3,4,5. Str. 46 : zelená kytka : každý pes má obojek s očkem. Pomocí různých pastelek uvaž každého psa ke správné boudě.
04.11.2020
Domácí příprava na 4.11. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 44 : přečti si článek po větu : Důležitější bude tedy peřina. Do sešitu napiš datum, název článku a najdi větu, která : 1. Končí tečkou. 2. Končí otazníkem. 3. Končí vykřičníkem. ČJ (PS) str. 17 cv. 4 : sestav a napiš věty. Str. 19 cv. 1 : stačí napsat počet slabik. MA str. 39 cv. 1,2,3 ( viz. fotogalerie). Str. 40 . sloupek.
03.11.2020
Domácí příprava na 4.11. - 1. ročník
PÍSMENKÁŘ - str. 37 - celá strana. PÍSANKA str. 10 - poslední 2 řádky piš psacím písmem. MA str. 43 - zelená kytka : vypočítej příklady a pastelkami barevně vyznač, kam parašutista dopadne (viz. fotogalerie). Str. 43 - dodrá vločka : vypočítej příklady a na vrtulníky napiš, kolikrát je ve výsledcícg 1,2,3,4,5 (viz. fotogalerie). Str. 44 - oranžová kytka : dokresli tečky a vypočítej (viz. fotogalerie). Str. 44 - slunce : odčítej (viz. fotogalerie). Ke každému příkladu zkus vymyslet příběh ( Pepíček má 5 figurek. Kostkou jednu figurku porazil. Kolik figurek stojí ? ).
03.11.2020
Sdělení rodičům - jak žádat o ošetřovné.
Ve fotogalerii přeposílám informace, jakým způsobem lze žádat o ošetřovné.
03.11.2020
Domácí příprava na 3.11. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 42 a 43 : článek V Syslově - přečti si článek, do sešitu napiš datum, název článku a vyhledej : 1. Větu oznamovací (končí tečkou). 2. Větu tázací (končí otazníkem). ČJ (PS) : str. 17 cv. 1,2,3. MA str. 36 : sloupek, cv. 1 a 3. Str. 37 : cv. 2,3. Str. 38 . sloupek, cv. 1.
02.11.2020
Domácí příprava na 3.11. - 1. ročník
PÍSMENKÁŘ str. 36 - čti slabiky v celém domě. Písanka str. 9 - celá (poslední řádek piš psacím písmem). MA str. 38 . oranžová kytka : vypočítej. Str. 40 : vybarvi příklady vedle balónu podle barev. Do balónu napiš, kolikrát ti vyšel výsledek 1,2,3,4,5 (viz. fotogalerie). Str. 40 : sluníčko : seskupuj obrázky do kroužků podle čísla na lístku před obrázky (viz. fotogalerie). Str. 41 . modrá vločka - vypočítej příklad v balónku a vybarvi baónek správnou barvou. nakonec spoj balónky se správným číslem (viz. fotogalerie). A pro šikovné (není povinné) : zkus na str. 41 nakreslit vedle předlohy úplně stejné letadlo.
02.11.2020
prvouka 2. ročník
učebnice str. 11 a 12, pracovní sešit str. 12 a13.
02.11.2020
prvouka 1. ročník
strana 17 a 18
02.11.2020
Sdělení rodičům žáků 1. a 2. ročníku.
Vážení rodiče. Dostavte se, prosím, ve středu 4. 11. v době od 8,00 do 12,00 hodin do školy. Rodiče žáků 1. ročníku – vezměte s sebou velkou písanku a všechny vypracované listy, které Vaše děti vypracovaly v průběhu uzavření školy. Rodiče žáků 2. ročníku – vezměte s sebou všechny vypracované listy z ČJ a MA a také sešit, do kterého Vaše děti vypracovávaly další úkoly (čítanka, ČJ). Důvodem schůzky je předání dalších materiálů k samostatné práci žáků a rovněž konzultace k aktuálním stavu vzdělávání.
02.11.2020
Domácí příprava na 2.11. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 41 - článek Zajíc - přečti si celý článek, do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na každou otázku jedním slovem : 1. Jak se říká zaječím očím? 2. Jak se říká zaječím uším? 3. Jak se říká zaječím nohám? 4. Jak se říká zaječímu ocásku? 5. Jak se říká zaječímu pelechu? ČJ (PS) str. 15 cv. 3. ČJ (U) str. 17 cv. A1 - pozorně si celé přečti. Str. 17 cv. B1 - dopiš do učebnice věty do konce ( odpovědi viz. A1). MA str. 35. cv. 2 - doplň a vypočítej podle vzoru (nemusíš vybarvovat na číselné ose). POZOR! Vše rozlož tak, že prvním rozloženým číslem bude VŽDY 1 - tím dopočítáš do celé desítky. K odčítání můžeš použít prsty. MA str. 37 cv. 1 stejně, jako na str. 35, akorát prvním rozloženým číslem bude VŽDY 2 (dopočítání do 10). K odčítání můžeš použít i prsty. V případě nejasností - podívej se do fotogalerie :-)
01.11.2020
Domácí příprava na 2.11. - 1. ročník
PÍSMENKÁŘ str. 34 - horní polovina stránky - cihlová zeď + štít domu pod zdí. PÍSANKA str. 7. MA str. 37 - v horní polovině stránky vybarvi správně pastelky. Modrá vločka : doplň na kočárky chybějící čísla. Oranžová kytka : dokresli pastelkami kuličky a tužkou dopisuj správná čísla.
01.11.2020
Zrušení konzultačních třídních schůzek.
Vážení rodiče. Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30.10.2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření s účinností od 2. prosince (včetně) ruším tímto konzultační třídní schůzky. Tyto se budou konat po skončení krizového opatření (termín zatím nelze stanovit).
31.10.2020
Sdělení rodičům dětí MŠ a ZŠ.
Vážení rodiče. Níže přeposílám část usnesení Vlády české republiky, která se týká naší školy a školky. Tak tedy : Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30.10.2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření s účinností od 2. prosince (včetně) platí následující : Pro MŠ se stávající režim nemění, zůstávají v provozu. U 1. a 2. stupně ZŠ a přípravné třídy ZŠ se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20.11.2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.
30.10.2020
Vyplácení ošetřovného
Vážení rodiče. Ošetřovné v týdnu od 26.10. do 1.11. bude vypláceno takto : Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující: 26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády. 28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek. 29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou. 31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend. Přeji Vám pevné zdraví, s pozdravem Mgr. Jiří Husák
26.10.2020
Sdělení rodičům žáků 1. a 2. ročníku.
Vážení rodiče. Vzhledem k tomu, že na příští týden připadají prázdniny (26. a 27.10 - "covidové," 29. a 30.10. - podzimní ), nebudu zadávat dětem žádné úkoly. Poprosím Vás pouze o to, abyste dohlédli, zda mají Vaše děti vypracovány všechny zadané úkoly. Budu velmi rád, pokud si budou děti KAŽDÝ DEN číst. Žáci 1. ročníku opakovat čtení slabik z listu ČJ 6, žáci 2. ročníku 20 minut NAHLAS ve své oblíbené knize. Přeji Vám i dětem hodně zdraví a doufám, že se s dětmi uvidím 2.11. ve škole.
25.10.2020
Domácí příprava na 23.10. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 41 a 42 - článek Jak v Kocourkově... Přečti si celý článek, do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázky : 1. Co nesl jeden soused? 2. Co nesl druhý soused? 3. Co nesl třetí soused? 4. Co nesl čtvrtý soused? . 5. Co myslíš, mohli takto opravdu chytit zajíce? ČJ (PS) str. 11 cv. 4 - seřaď a přepiš správně seřazené věty na linky pod cvičením. ČJ (PS) str. 14 cv. 2a. List MA 4.
22.10.2020
Domácí příprava na 23.10. - 1. ročník
List ČJ 5 - čti postupně i na přeskáčku. PÍSANKA str. 5 - celá strana. MA str. 36 - celá strana - můžeš používat prsty i počítadlo.
22.10.2020
Domácí příprava na 22.10. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 38 - článek Nový učitel : přečti si, do sešitu napiš datum a název článku. Vyber z modrého rámečku pod článkem jména, která opravdu existují a napiš je do sešitu. ČJ (PS) str. 15 cv. 1 a 2. List MA 3.
21.10.2020
Domácí příprava na 22.10. - 1. ročník
PÍSMENKÁŘ str. 35 - celá strana : postupuj stejným způsobem jako na str.33. Písanka str. 4 - celá strana.
21.10.2020
Domácí příprava na 21.10. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 37 - přečti si básničku, do sešitu napiš datum, název básničky a napiš : 1. Větu, která končí tečkou. 2. Větu, která končí otazníkem. 3. Větu, která končí vykřičníkem. List č. 3 - seřaď správně věty a napiš je seřazené do sešitu. MA str. 31 cv. 3. Str. 32 - sloupek. Str. 32 cv. 1.
20.10.2020
Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nová fotogalerie ZŠ


Divadlo ve škole
03.09.2021

Nová fotogalerie MŠ


Plavání
20.09.2021

Plán akcí ZŠ

04.11.2021, 17:30 hod.
Strašidelná škola
03.12.2021, 18:00 hod.
Zpívání koled u vánočního stromu před obecním úřadem
Určenio pro žáky ZŠ
04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
07.12.2021, 14:00 hod.
Besídka pro štarnovské seniory
21.12.2021, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
22.12.2021, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ