Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 501, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dětský karneval, Babský bál.
14.02.2015
ŠD - přírodovědná vycházka s myslivcem
Děkujeme Ing. Pavlu Královi za poutavé vyprávění a celou přípravu vycházky.
06.02.2015
Zápis žáků do 1. ročníku - 3. a 4.2.2015
Do prvního ročníku naší základní školy bylo pro školní rok 2015/2016 zapsáno 8 dětí.
03.02.2015
Divadlo Zlatý klíč ve škole
19.12.2014
Vánoce ve škole - přespání žáků ve škole
18.12.2014
Exkurze žáků 3. a 4.ročníku - Střední odborná škola lesnická a strojírenská ve Šternberku
15.12.2014
Vystoupení žáků školy v Galerii Šantovka v Olomouci
14.12.2014
Besídka žáků školy
06.12.2014
Štarrnovké mikulášské hody - zpívání u Betléma
05.12.2014
Mikuláš ve škole
04.12.2014
Vystoupení pro štarnovské seniory
02.12.2014
Strašidelná škola
30.10.2014
Víčka pro Matýska Nováka
Žáci školy sbírají víčka z PET lahví pro nemocného Matýska Nováka, který má dětskou mozkovou obrnu a potřebuje peníze na zakoupení terapeutických pomůcek.
23.10.2014
Soutěžíme s DDM-1. kolo
Jako úřadující mistři jsme začali další ročník soutěže překonáním mnoha rekordů :-)
21.10.2014
Recyklohraní - Ovocná výzva
Žákům ŠD se v rámci projektu Recyklohraní podařilo sestavit z citrónů, krokosvorek, hřebíků a mincí galvanický článek, který dokázal "oživit" kalkulačku.
21.10.2014
Divadlo ve škole
Žáci základní i mateřské školy absolvovali divadelní "cestu kolem světa." Celou cestu se skvěle bavili.
09.10.2014
Vítání občánků
V sobotu 4.10. se vybraní žáci školy zúčastnili vítání občánků. Za vystoupení byli odměněni nejen velkým potleskem, ale také sladkou odměnou.
04.10.2014
Vlastivědná exkurze do Uničova
24.09.2014
Divadlo Zlatý klíč ve škole
03.09.2014
Začátek školního roku
1.9. jsme v naší škole přivítali sedm nových žáků 1. ročníku. naše škola má ve školním roce 2014/2015 celkem 28 žáků.
01.09.2014
Celkem 501, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nová fotogalerie ZŠ

Nová fotogalerie MŠ

Plán akcí ZŠ

21.10.2017, 14:00 hod.
Vítání občánků
Určeno pro vybrané žáky školy.
23.10.2017, 17:00 hod.
Strašidelná škola
24.10.2017, 16:30 hod.
Třídní schůzky
Určeno pro MŠ a ZŠ
21.12.2017, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
24.02.2018, 14:00 hod.
Dětský karneval, Babský bál

Plán akcí MŠ

24.10.2017, 16:30 hod.
Třídní schůzky
Určeno pro MŠ a ZŠ
20.11.2017
Maňáskové divadlo
24.02.2018, 14:00 hod.
Dětský karneval, Babský bál