Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Domácí příprava na 23.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 75 dole : doplň červenou a zelenou pastelkou do vykousnutých částí listů h nebo ch (pro rodiče : viz. fotogalerie). List 4 : vyznač barevně všechna G,G. Na druhou stranu listu namaluj 4 věci, které obsahují písmeno g. PÍSANKA str. 43 - celá. PŘEPIS 9. MA str. 17 ( pro rodiče viz. fotogalerie). MA str. 18 - oranžová kytka.
22.03.2021
prvouka 2. ročník
pracovní sešit str. 46 a 47. (Od roku 2014 připadá jarní rovnodennost na 20. 3. Bude tomu tak až do roku 2102)
22.03.2021
prvouka 1. ročník
pracovní sešit str. 51 a 52. Pusťte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k&list=PLJODImT0q58-aicKvPMcwx6og40txpzH-&index=3
22.03.2021
JARNÍ TVOŘENÍ
Paní vychovatelka nachystala v sekci Pro rodiče další náměty pro VV a PČ.
22.03.2021
Domácí příprava na 22.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 110 : dočti si stránku do konce. Do sešitu napiš datum a : 1. Najdi a dopiš větu : Kdyby se kluci... 2. Opiš celou říkačku. ČJ (PS) str. 60 cv. 1, 3. MA : najdi si odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=8sIoB1KXvZY a podívej se několikrát na druhou polovinu (odčítání). MA str. 15 cv. 1 (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA str. 15 cv. 2.
21.03.2021
Domácí příprava na 22.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 74 dole : přečti si 5-8x. SLABIKÁŘ str. 75 článek Úchvatný prales : čti postupně větu za větou a červenou pastelkou škrtej slova, která do vět nepatří. PÍSANKA str. 42 - celá. Přepis 11. MA str. 16 - celá (pro rodiče viz. fotogalerie).
21.03.2021
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy
Zápis proběhne v termínu od 6. dubna do 30. dubna. Veškeré další informace i materiály ke stažení jsou k dispozici v sekci Pro rodiče.
19.03.2021
Sdělení rodičům 1. a 2.ročníku - kontrola domácí přípravy, předání dalších písemností.
Dostavte se, prosím, v úterý 23.3. v době od 8,00 do 13,00 hodin do školy a vezměte s sebou : MA 2. díl, veškeré vyplněné listy (podepsané), které jste do dnešního dne použili, sešit, do kterého žáci psali další úkoly.
19.03.2021
Sdělení rodičům
Na základě rozhodnutí vlády zůstávají školy i nadále uzavřeny. Termín otevření škol zatím není znám. Výuka bude pokračovat obvyklým způsobem. Pokud by Vaše děti (týká se dětí 1. a 2.ročníku) měly pocit, že potřebují mluvit se svým učitelem, mohou mi zatelefonovat :-)
19.03.2021
Domácí příprava na 19.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 110 : přečti si článek po větu : Babička nikdy brejle nenosila. Do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázky : 1. Kdy jeli k babičce? 2. Co se jim povedlo namalovat? Co se jim nepovedlo namalovat? List ČJ 3 - celý. MA str. 13 cv.1, str. 14 cv. 1.
18.03.2021
Domácí příprava na 19.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 74 - přečti si 5 - 8x celého hrocha. PÍSANKA str. 41 - celá. MA str. 15 - celá (pro rodiče : viz fotogalerie). MA - List 8.
18.03.2021
Domácí příprava na 18.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 109 : přečti si text. Do sešitu napiš datum, název článku a najdi : 1. Dvě věty oznamovací. 2. Dvě věty tázací. Letadélko Káně : přečti si do 25.3. další dvě kapitoly. ČJ(U) str. 56 cv. C1 - zkus seřadit příjmení podle abecedy a seřazené je napiš do sešitu. LIST ČJ 2. MA str. 12 - celá.
17.03.2021
Domácí příprava na 18.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 73 : Přečti si texty, zkus uhodnout hádanky. Přečti si také pilu a metr. Str. 73 dole : Popros maminku nebo tatínka, ať ti přečte větu napsanou psacím písmem a ty tu větu zkus říct 5x za sebou bez chyby. LIST 3 : vyznač barevně všechna Ch, ch. Na druhou stranu listu nakresli 5 věcí, ve kterých je písmeno ch. PÍSANKA str. 40 - celá. Než začneš psát, podívej se na odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=5_s8fYS62Dw . MA : LIST 7.
17.03.2021
Pro rodiče žáků 2. ročníku.
Právě jsem se dozvěděl, že díky tiskové chybě nejsou v učebnici ČJ na str. 58 telefonní čísla a tím pádem nelze splnit úkol v ČJ(PS) na straně 58 cv. 1. Ve fotogalerii máte příslušnou stránku k dispozici.
16.03.2021
Domácí příprava na 17.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 108 : Přečti si celou stránku, do sešitu napiš datum, název článku a najdi : 1. Dvě slova trojslabičná. 2. Dvě slova čtyřslabičná. 3. Dvě slova pětislabičná. ČJ(PS) str. 58 cv.2. (telefonní seznam viz. učebnice str. 58). ČJ(PS) str. 59 cv.2. MA str. 10 cv.2. MA str. 11 cv. 2,3.
16.03.2021
Domácí příprava na 17.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 71 dole : vyber a vyznač pastelkou spolu s maminkou, který dárek by se jí líbil. Vyber a označ taky papír na zabalení dárku. SLABIKÁŘ str. 72 nahoře : Spoj pastelkami povolání se správnou větou. PÍSANKA str. 39 - celá (pro rodiče : viz fotogalerie). MA str. 13 - celá ( viz. fotogalerie). MA str. 14 - oranžová kytka (viz. fotogalerie).
16.03.2021
Domácí příprava na 16.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 107 : přečti si článek Les. Do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázky, které jsou dole ( Přemýšlejte - uhodnete). ČJ : přeříkej si 3x celou abecedu. ČJ (PS) str. 57 cv. 4 - doplň i pátou radu sovy Emilky. ČJ (PS) str. 58 cv. 1. MA str. 9 - celá. MA str. 10 sloupek, cv. 1.
15.03.2021
Domácí příprava na 16.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 71 - přečti si 5 - 8x článek Mámin svátek. Zkus rodičům říci, co měla máma na svátek za jídlo. SLA. str. 71 - oranžový obdélník - zeptej se maminky a doplň správné údaje. PÍSANKA str. 38 - bez posledního řádku. SEŠIT - Přepis č. 10. MA str. 12 - celá (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA - List 6.
15.03.2021
prvouka 2. ročník
pracovní sešit str. 40, 41 a 42
15.03.2021
prvouka 1. ročník
pracovní sešit str. 44 a 45
15.03.2021
Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nová fotogalerie ZŠ


Divadlo ve škole
03.09.2021

Nová fotogalerie MŠ


Plavání
20.09.2021

Plán akcí ZŠ

04.11.2021, 17:30 hod.
Strašidelná škola
03.12.2021, 18:00 hod.
Zpívání koled u vánočního stromu před obecním úřadem
Určenio pro žáky ZŠ
04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
07.12.2021, 14:00 hod.
Besídka pro štarnovské seniory
21.12.2021, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
22.12.2021, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ