Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Domácí příprava na 6.4. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 80 : přečti si 5x první dva odstavce článku Kde je nám dobře (po větu Ale my bychom jí neublížili). Do sešitu napiš datum a dopiš po tečku věty : 1. Je... 2. Snídáme... 3. Ale my... PÍSANKA str. 5 a 6 (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA str. 22 celá (pro rodiče : viz. fotogalerie). Pro zájemce : Nepovinné 4.
03.04.2021
SDĚLENÍ RODIČŮM
Vážení rodiče. V sekci Pro rodiče : Soubory ke stažení : najdete pod názvem První fáze otevírání škol informace MŠMT o tom, jakým způsobem bude probíhat výuka po otevření škol a školských zařízení.
31.03.2021
Sdělení rodičům
1.4. - Velikonoční prázdniny, 2.4. - je tzv. ostatní svátek, 5.4. - Velikonoční pondělí. Žákům v tyto dny nebudou zadávány úkoly.
31.03.2021
Domácí příprava na 31.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 114 : přečti si celou stránku, do sešitu napiš datum, název článku (stačí název O malých dětech) a vypiš : 1. Jednu větu s tečkou. 2. Jednu větu s otazníkem. 3. Jednu větu s vykřičníkem. ČJ(U) str. 64 cv. E 1 : přepiš do sešitu. MA str. 21 cv. 1,2 (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA : List MA 7.
30.03.2021
Domácí příprava na 31.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. : 79 : přečti si 3 - 6x druhou polovinu článku. Přečti si znovu CELÝ článek, nachystej si 3 pastelky a zkus splnit úkoly pod článkem (pro rodiče : viz. fotogalerie). PÍSANKA str. 4 celá (pro rodiče : viz. fotogalerie). PŘEPIS 14. MA : List 12. Pro zájemce : Nepovinné 3.
30.03.2021
SDĚLENÍ RODIČŮM
Vážení rodiče. Na základě dotazu sděluji, že MŠMT zatím nevydalo žádné relevantní informace ohledně návratu žáků do škol a jejich testování.
30.03.2021
Domácí příprava na 30.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 113 článek Co způsobil pravopis : napiš do sešitu datum a přepiš článek bez chyb do sešitu. ČJ(PS) str. 64 cv.1. MA str. 20 : celá (pro rodiče : viz. fotogalerie).
29.03.2021
Domácí příprava na 30.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 79 : přečti si 5-8x polovinu článku Záliby naší rodiny (po větu : Ráda se dívá...). PÍSANKA str. 3 : celá. MA str. 21 : celá.
29.03.2021
prvouka 2. ročník
pracovní sešit str. 48 a 49. POZOR na straně 49 vystřihněte pouze spodní okraj stránky, čísla nestříhejte, tuto část stránky budete potřebovat příště. Pusťte si velikonoční pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
29.03.2021
prvouka 1. ročník
pracovní sešit str. 53 a 60. Pusťte si velikonoční pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
29.03.2021
Velikonoční tvoření
Paní vychovatelka nachystala v sekci Pro rodiče další dva náměty pro VV a PČ.
28.03.2021
Domácí příprava na 29.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 113 báseň Ospalá opička : přečti si několikrát. Do sešitu napiš datum, název básničky a odpověz na otázky : 1. Proč opička nemůže spát? 2. Čím ji opičáci budili? ČJ (PS) : str. 63 cv. 1 : Napiš ke každému slovu 3 různé tvary. ČJ(PS) : str. 63 cv. 2, 3. MA str. 19 : celá. MA : LIST 6.
28.03.2021
Domácí příprava na 29.3. - 1. ročník
LIST 5 : zakroužkuj pastelkami všechna F, f. Na druhou stranu nakresli 4 věci, ve kterých je písmeno f. SLABIKÁŘ str. 78 : přečti si 5-8x domeček. Písanka str. 2 : celá. MA str. 20 : celá (pro rodiče: viz. fotogalerie). Pro zájemce . LIST Nepovinné 2.
28.03.2021
Domácí příprava na 26.3. - 2. ročník
Letadélko Káně : přečti si do příštího čtvrtka další dvě kapitoly. ČÍTANKA str. 112 . básnička Dvě Andulky. Přečti si básničku a zkus rozluštit vyznačená slova. Do sešitu napiš datum, název básničky a přepiš celou básničku správně. Zkus říct rodičům, kdo byla první a kdo druhá Andulka. ČJ : podívej se do fotogalerie a několikrát si přečti list o tvarech podstatných jmen. ČJ(U) str. 63 cv. A1, B1, C1 : podtrhni pastelkami všechny tvary slov kamarád, kočka a dům (nemusíš nikam nic psát).
25.03.2021
Domácí příprava na 26.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 77 : přečti si 4-7x celou stránku, v dolní části doplň názvy sportů (kdybys nevěděl, poraď se s rodiči) a spoj pastelkami slova do dvojic. PÍSANKA 3 : první 4 řádky. PŘEPIS 15. List MA 11 (pro zájemce : list Nepovinné 1).
25.03.2021
Domácí příprava na 25.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 112 : básnička Apríl. Přečti si ji několikrát, do sešitu napiš datum, název básničky a vypiš z básničky 4 věci, které se nikdy nemohly stát. ČJ : List A2. ČJ : List L1 - do sešitu. MA str. 18 sloupek, cv. 1, cv. 3 (pro rodiče : viz fotogalerie). MA : List 5.
24.03.2021
Domácí příprava na 25.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 76 : Přečti si 5-8x text v dolní části stránky. PÍSANKA str. 45 : celá (dole piš velká písmena). PŘEPIS 13. MA str. 19 - celá (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA : List 10.
24.03.2021
Domácí příprava na 24.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 111 : Přečti si nápisy na kraslicích. Do sešitu napiš datum, vyber si jeden z nápisů a napiš ho do sešitu. ČJ(U) str. 62 : přečti si modrý rámeček uprostřed stránky a prohlédni si několikrát odkaz :https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM . ČJ (U) str. 62 cv. B1 : Vezmi si 3 pastelky a podtrhni jednou barvou názvy osob, druhou názvy zvířat a třetí názvy věcí. ČJ : List A 1. MA str. 17 - celá (pro rodiče : viz fotogalerie). MA : List 4.
23.03.2021
Domácí příprava na 24.3. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 76 : Přečti si 5-8x všechna slova uprostřed stránky (v obrázku). PÍSANKA str. 44 - celá. PŘEPIS 12. MA str. 18 - slunce. MA : List 9.
23.03.2021
Domácí příprava na 23.3. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 111 : přečti si článek do konce. Do sešitu napiš datum a najdi věty : 1. Kdo chce ... ? 2. Nejdřív musíš... . ČJ(U) str. 60 cv. B1 - doplň pouze i, y. ČJ(PS) str. 61 cv. 1 - přepiš názvy slovních druhů z učebnice str. 60 (rámeček). MA str.16 sloupek, cv. 1,2,3 (pro rodiče: viz fotogalerie).
22.03.2021
Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nová fotogalerie ZŠ


Divadlo ve škole
03.09.2021

Nová fotogalerie MŠ


Plavání
20.09.2021

Plán akcí ZŠ

04.11.2021, 17:30 hod.
Strašidelná škola
03.12.2021, 18:00 hod.
Zpívání koled u vánočního stromu před obecním úřadem
Určenio pro žáky ZŠ
04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
07.12.2021, 14:00 hod.
Besídka pro štarnovské seniory
21.12.2021, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
22.12.2021, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ