Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Netradiční svačinka žáků 1. a 2. ročníku
Ve fotogalerii jsou umístěny fotografie dnešní svačinky.
27.04.2021
Sdělení rodičům - testování žáků
Všichni žáci školy testovaní dne 26.4. měli negativní výsledek testu.
26.04.2021
Sdělení rodičům - testování žáků
Všichni žáci školy testovaní dne 22.4. měli negativní výsledek testu.
22.04.2021
Sdělení rodičům
Všichni žáci školy testovaní dne 19.4. měli negativní výsledek testu.
19.04.2021
Sdělení rodičům
Všichni žáci školy testovaní dne 15.4. měli negativní výsledek testu.
15.04.2021
Sdělení rodičům
Všichni žáci školy testovaní dne 12.4. měli negativní výsledek testu.
12.04.2021
Důležité!
Vážení rodiče. V sekci Pro rodiče: Soubory ke stažení jsou na posledním řádku umístěny Základní informace k provozu a testování v ZŠ . Pečlivě si je, prosím přečtěte.
09.04.2021
Sdělení rodičům
V sekci Pro rodiče : Soubory ke stažení : jsou k dispozici informace z MŠMT. Veškeré konkrétní informace týkající se provozu ZŠ Štarnov budou k dispozici zítra dopoledne.
09.04.2021
Sdělení rodičům - zahájení provozu dne 12.4.
Vážení rodiče. Dnes v dopoledních hodinách byly z MŠMT doručeny informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna. Vzhledem k rozsahu tohoto materiálu a nutnosti pečlivě ho prostudovat budou informace k provozu k dispozici nejpozději během zítřejšího dopoledne. Děkuji za pochopení.
09.04.2021
Instruktážní video - testování žáků ve škole.
Vážení rodiče. Doporučuji prohlédnout si odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
09.04.2021
Domácí příprava na 9.4. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 117 : Přečti si zbytek článku. Do sešitu napiš datum a najdi : 1. tři slova jednoslabičná. 2. tři slova dvojslabičná. 3. tři slova trojslabičná. 4. jedno slovo čtyřslabičné. ČJ(U) str. 66 cv. D1 : vybarvi pastelkami všechny obdélníky, které patří k sobě ( pro rodiče : vzor viz. fotogalerie). ČJ(PS) str. 65 cv. 3. MATEMATICKÉ MINUTOVKY : str. 6 cv. 12 a,b. Str. 7 cv. 13 a,b. Str. 7 cv. 14.
08.04.2021
Domácí příprava na 9.4. - 1. ročník
SLABIKY dě, tě, ně : podívej se několikrát na odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=dhpTkeBbae0 . SLABIKÁŘ str. 82 : přečti si 5 - 8x horní část stránky (bez sloupečků). PÍSANKA str. 9 : napiš 7 řádků (na volné řádky piš to, co je nad nimi). MA str. 27 celá (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA str. 28 slunce : zkus dokončit druhé poloviny vajíček.
08.04.2021
Sdělení rodičům
Vážení rodiče. Všichni žáci školy mají od pondělí 12.4. přihlášený oběd. V případě, že Vaše dítě do pondělka onemocní, ohlaste mu, prosím, oběd. MŠMT zatím neposkytlo žádné další nové informace ohledně testování a nástupu žáků do škol.
08.04.2021
Domácí příprava na 8.4. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 117 : přečti si po větu : "Šťastné navrácení!" Do sešitu napiš datum a dopiš věty po tečku : 1. A přitom... 2. A tak se... 3. Já bych... ČJ(U) str. 65 cv. B1,C1 (když nevíš, nech si poradit od rodičů). ČJ(PS) str. 65 cv. 2 (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA str. 23 cv. 1,2. MATEMATICKÉ MINUTOVKY : str. 1 cv. 2a,b,c,d. Str. 3 cv. 6a,b. Str. 5 cv. 10a,b,c,d.
07.04.2021
Domácí příprava na 8.4. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 81 - dolní polovina stránky : Říkej opak! Piš opak ! Hádej, hádej, hadači ! (pokud nevíš, nech si poradit od rodičů). PÍSANKA str. 8 - celá (pro rodiče: viz. odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac ). MA str. 26 - celá (pro rodiče : viz. fotogalerie). MA str. 28 kytička : vyzdob naprosto stejně podle vzoru.
07.04.2021
Další vyrábění
V sekci Pro rodiče je umístěna další nahrávka, kterou si pro Vás připravila paní vychovatelka.
07.04.2021
Sdělení rodičům - testování žáků
Vážení rodiče. Dnes dopoledne byly školám zaslány Informace k distribuci antigenních testů. Tyto informace si můžete stáhnout v sekci Pro rodiče : Soubory ke stažení. V Olomouckém kraji se bude testovat metodou SINGCLEAN. V tuto chvíli nemám k dispozici žádné další informace.
07.04.2021
Domácí příprava na 7.4. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 116 : přečti si celou stránku. Do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázky : 1. Vedle koho seděl Brouček ? 2. Kdo byl první venku ? 3. Jaké bylo roční období ? ČJ(U) str. 65 : Přečti si několikrát modrý rámeček uprostřed stránky. ČJ(U) str. 65A : vyznač barevně všechna vlastní jména ( pro rodiče : viz. fotogalerie). List MA 8.
06.04.2021
Domácí příprava na 7.4. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 80 : přečti si několikrát zbytek článku do konce. Do sešitu napiš datum a odpověz na otázku : Jak se jmenuje soused ? SLABIKÁŘ str. 80 : spoj různými pastelkami dvojice slov (rámeček). Písanka str. 7 - celá ( než začneš podívej se na odkaz :https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac ). MA str. 24 a 25 ( pro rodiče : viz. fotogalerie).
06.04.2021
Domácí příprava na 6.4. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 115 : Přečti si několikrát po větu : Něco takového Ferda ještě nikdy neviděl. Do sešitu napiš datum a odpověz : 1. Co chrostíkům z domečku vyčnívalo? 2. Napiš tři věci, ze kterých si děti chrostíků stavěly domečky. ČJ(U) str. 64 cv. G1 : pastelkami podtrhni podstatná jména takto : názvy osob - červeně, názvy zvířat - zeleně, názvy věcí - modře. (pro rodiče : viz. fotogalerie). ČJ(PS) str. 64 cv. 2 - přepiš správně text. MA str. 22 cv. 1,2,3 (pro rodiče : viz. fotogalerie).
03.04.2021
Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nová fotogalerie ZŠ


Divadlo ve škole
03.09.2021

Nová fotogalerie MŠ


Plavání
20.09.2021

Plán akcí ZŠ

04.11.2021, 17:30 hod.
Strašidelná škola
03.12.2021, 18:00 hod.
Zpívání koled u vánočního stromu před obecním úřadem
Určenio pro žáky ZŠ
04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
07.12.2021, 14:00 hod.
Besídka pro štarnovské seniory
21.12.2021, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
22.12.2021, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ