Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 879, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

úkoly-prvouka 1.ročník
pracovní sešit str. 57 - 59
04.05.2020
Úkoly na 4.5. - 2. ročník
Čít. str. 131 : Ryby - přečti si několikrát, do sešitu napiš datum, název básničky a jména 4 ryb, které znáš. ČJ(U) str. 70 - přečti si modrý rámeček, do sešitu vypiš ze cvičení A všechny spojky (jsou vyznačeny modře). ČJ(PS) str. 70 cv. 1. MA str. 36 - doplň modrý rámeček, str. 36 cv. 2. Nauč se násobky 3 zpaměti ( 3, 6, 9....).
03.05.2020
Úkoly na 4.5. - 1. ročník
Sla. str. 96 : Malá čtenářka - přečti si několikrát, do sešitu napiš datum a dopiš odpovědi : r je..., c je..., o je... Pís. str. 18 - horní část stránky (Přepiš poslední...). MA str. 41 - slunce (nemusíš rozkládat), zelená kytka, vločka.
03.05.2020
Úkoly na 30.4. - 2. ročník
Čít. str. 131 - dočti článek do konce, napiš do sešitu datum, najdi a napiš do sešitu 5 vět s vykřičníkem (!). ČJ(PS) str. 71 cv. 1 - na každou linku patří jedno podstatné jméno a jedno sloveso. MA str. 53 - přečti si modrý rámeček., str. 53 cv. 1,2,3. Str. 54 - doplň modrý rámeček. Str. 54 cv. 1,2.
29.04.2020
Úkoly na 30.4. - 1. ročník
Sla. str. 96 - Krátká pohádka... přečti si několikrát a do sešitu napiš větu : Toho svého... (až po tečku). Pís. str. 17 - celá. Ma : sekce Pro rodiče, Učivo, Ma 1.ročník - List 8 (kdo už vypočítal ,podruhé nemusí).
29.04.2020
Úkoly na 29.4. - 2. ročník
Čít. str. 130 - přečti, do sešitu datum. 1. Opiš všechny tři hádanky a pod každou napiš správnou odpověď. ČJ(PS) : str. 69 cv. 3a - najdi a pastelkou podtrhni 5 předložek. Str. 69 cv. 3 b - dle zadání. MA sekce Pro rodiče, Učivo : MA - zapamatuj si - pořádně si přečti a pamatuj. Str. 33 cv. 3 , str. 34 cv. 1,2,3 (cv. 3 bez "křížečků."
28.04.2020
Úkoly na 29.4. - 1. ročník
Sla. str.94 - přečti si básničku o koze Róze, vybarvi ji na obrázku a do sešitu napiš první tři řádky básničky. Písanka str. 16 - celá, než začneš, podívej se na odkaz, jak se psací E píše : https://www.youtube.com/watch?v=MqyqD6qrabk MA - sekce Pro rodiče, Učivo, Procvičování MA 1. ročník - List 7 (kdo už má, nemusí).
28.04.2020
Úkoly na 28.4. - 2. ročník
Čít. str. 129 - přečti, do seš. datum a název článku. 1. Najdi větu: Ale poslechněte... a seřaď slova ve větě podle abecedy. 2. Najdi v článku 5 podstatných jmen. 3. Najdi v článku 5 sloves. 4. Najdi v článku 5 slov čtyřslabičných. ČJ(PS) str. 69 cv. 2 - -podtrhni předložky. MA - sekce Pro rodiče, Učivo, List 1 - Násobení a dělení - 2. ročník (28.3.).
27.04.2020
Úkoly na 28.4. - 1. ročník
Sla. str. 93 - tmavý rámeček - několikrát přečti. Pís. str. 15 - horních 6 řádků. Přepis č. 18 - poslední 3 řádky. MA - sekce Pro rodiče, Učivo, Procvičování MA 1.ročník - List 5 a List 6 - kdo už vypočítal, nemusí počítat znovu.
27.04.2020
prvouka 1. a 2.ročník
Jelikož se stále někteří z vás nepřihlásili na: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/29068/fa653247efe280d62312ef70e9cc5cc7 , bude pro vás asi jednodušší pracovat přímo do pracovních sešitů. Přijďte se, prosím, pro ně zítra, tj. v úterý 28. 4. 2020, do školy. Budu vám k dispozici od 14:30 do 16:45. Markéta Stloukalová
27.04.2020
úkoly-prvouka 2.ročník
učebnice str. 48 a 49, pracovní sešit str. 51 a 52
27.04.2020
úkoly-prvouka 1.ročník
pracovní sešit str. 55 a 56
27.04.2020
Úkoly na 27.4. - 2. ročník
Čít. str. 128 - přečti, do sešitu : datum, název článku. Napiš 4 dvojice rýmů (vzor : točí - oči ). ČJ(U) : str. 69 cv. C1 : pouze doplň, nepiš do sešitu. ČJ(PS) : str. 69 cv. 1 - použij nápovědu (vedle textu). MA str. 32 cv. 1 - vypočítej pomocí "křížečků" (viz. str. 29). Str. 32 cv. 2 - rozděl děti pastelkou do dvojic a napiš, kolik je dvojic. Str. 32 cv. 3. Str. 32 - doplň modrý rámeček.
26.04.2020
Úkoly na 27.4. - 1. ročník
Sla. str. 93 - Slovíčko o dětech - několikrát přečíst. Pís. str. 14 - celá. Přepis č. 18 - 4., 5., 6. řádek. Ma str. 40 - druhý slovní příklad (Pan Velký) - vybarvi zeleninu a vypočítej.
26.04.2020
Úkol pro 1. a 2. ročník.
MOTTO : "Na Svatého Jiří, vylézají hadi a štíři." 1. a 2. ročník : najdi na Wikipedii ( kdo neví jak, poprosí rodiče) hada, kterého znáš, do sešitu napiš datum, jméno hada, jednu větu o něm a nakresli ho. Kdo chce, může to samé udělat i se štírem.
23.04.2020
Úkoly na 23.4. - 2. ročník
Čít. str. 127 - přečti, do sešitu napiš datum a dopiš větu : Očichávala ji... ČJ : sekce Pro rodiče, Učivo, složka Jak na předložky - pořádně si přečti, jak poznáš předložky. ČJ(U) - modrý rámeček. Napiš do sešitu nadpis Předložky a pod nadpis vypiš z rámečku všechny předložky (jsou v závorkách). MA : sekce Pro rodiče, Učivo, složka Ma 2.ročník - násobení : vypočítej příklady.
22.04.2020
Úkoly na 23.4. - 1. ročník
Sla. str. 92 - Nový žák - přečti si několikrát. Pís. str. 13 - celá. Přepis č. 18 - první 3 řádky. Ma str. 40 - pouze první slovní příklad ( Paní Malá...) : vybarvi zeleninu a vpočítej.
22.04.2020
Úkoly na 22.4. - 2. ročník
Čít. str. 126 - přečíst, do sešitu datum, název článku a odpověď na větu v modrém rámečku pod článkem. ČJ : stáhněte si na : Pro rodiče, Učivo, složku Slovní druhy (22.4.) a přečtěte si vše o podstatných jménech, slovesech a předložkách. Ma str. 31. cv. 2 - doplň násobky. MA str. 31 - modrý rámeček - doplň násobky a nauč se je zpaměti ( 2,4,6,8,.... 20 ). Ma str. 31 cv. 3.
21.04.2020
Úkoly na 22.4. - 1. ročník
Sla. str. 92 : Na čem záleží - přečti si několikrát, do sešitu napiš 2. sloku básně (Ne, na tom... přátelům.). Pís. str. 12. Ma - sekce Pro rodiče, Učivo, Procvičování MA 1. ročník - List 3, List 4 - kdo už má listy vypočítané, nemusí je počítat znovu.
21.04.2020
úkoly-prvouka 2.ročník
pracovní sešit str. 49 a 50, učebnice str. 46 a 47
20.04.2020
Celkem 879, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nová fotogalerie ZŠ


Venkovní učebna
08.11.2021

Nová fotogalerie MŠ


Svatý Martin - pečení perníčků
12.11.2021

Plán akcí ZŠ

10.12.2021, 08:00 hod.
Ekologicko chovatelský program - seznámení s různými druhy ptáků.
21.12.2021, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
22.12.2021, 10:00 hod.
Výchovný koncert v místním kostele.
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

03.12.2021, 08:00 hod.
Čert, Mikuláš a Anděl v mateřské škole
V pátek 3.12.2021 přijde do naší MŠ Čert, Mikuláš a Anděl. Děti prosím doveďte do školky do 8 hodin.Děkujeme
10.12.2021, 10:00 hod.
Ekologicko chovatelský program - seznámení s různými druhy ptáků.
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ