Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sdělení rodičům.
30.6. - konec školního roku, žákům bude rozdáno vysvědčení. Ze školy půjdou domů cca v 8,45 hodin. Odhlaste si, prosím oběd !
18.06.2020
DŮLEŽITÉ : 1. a 2. ročník : Příprava na zahájení výuky v pondělí 25.5.
Nachystám si do aktovky : 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (POZOR! Bez vyplněného prohlášení nemůže žák vstoupit v pondělí do školy!). 2. Potvrzení - seznámení s podmínkami, za jakých bude probíhat výuka. 3. Písemné sdělení, jak nebo s kým bude žák odcházet po vyučování ze školy. Učebnice : 1. ročník : Slabikář, MA, Písanka, Prvouka. Učebnice 2. ročník : Čítanka, ČJ(U), ČJ(PS), MA, Prvouka. 5. OBA ROČNÍKY : Všechny další (podepsané!) materiály (Listy), které žák vypracoval v průběhu uzavření školy. 6. roušky, sáčky na roušky, pouzdro, svačinu.
21.05.2020
Úkoly na 21.5. - 2. ročník
Čít. str. 143 : přečti si celou stránku. Do sešitu napiš datum a pod něj napiš, čím bys chtěl být ty. ČJ(U) : str.77 cv. 12a - doplň do učebnice. MA : sekce Pro rodiče, Učivo, MA2 květen, List 29-32.
20.05.2020
Úkoly na 21.5. - 1. ročník
Sla. str. 107 : přečti si článek Krtek. Do sešitu napiš datum a a odpovědi na otázky : 1. Co má pod záhony v kypré zemi ? 2. Co si koupí na kořínky fialy ? Pís. str. 29 : přepiš, doplň věty. MA : sekce Pro rodiče, Učivo, MA 1. ročník - List. 12 (kdo už vypočítal, nemusí).
20.05.2020
Úkoly na 20.5. - 2. ročník
Čít. str. 142 : přečti si článek, do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázky : 1. Jak se jmenoval pes ? 2. Jaké povolání měl první řemeslník ? 3. Jaké povolání měl druhý řemeslník ? 4. Jaké povolání měl třetí řemeslník ? ČJ(U) str. 77 cv. 11 - doplň do učebnice. MA str. 47 cv. 2. MA : sekce Pro rodiče, Učivo, MA2-květen, List 25-28.
19.05.2020
Úkoly na 20.5. - 1. ročník
Sla. str. 107 : přečti si článek Kočička z Řevnic. Do sešitu napiš datum a najdi věty : 1. Jedu do... 2. A umím... Pís. str. 28 - celá. Přepis č. 22 - nadpis + 4 řádky. MA str. 57 : hnědá kytka, modrá vločka.
19.05.2020
Úkoly na 19.5. - 2. ročník
Čít. str. 141 - dočti článek, 1. Vypiš z článku větu, která končí tečkou. 2. Vypiš z článku větu, která končí otazníkem. 3. Vypiš z článku větu, která končí vykřičníkem. ČJ(U) str. 77 cv. 10a - doplň do učebnice. ČJ(PS) str. 75 : doplň abecedu - korálky. Str. 75 cv. 8. MA : sekce Pro rodiče, Učivo, MA2-květen List 21-24.
18.05.2020
Úkoly na 19.5. - 1. ročník
Sla. str.106 - přečti si celou stránku, do sešitu napiš datum a najdi věty : 1. Tak pojď... 2. Z budíku... Pís. str. 27 - celá. MA str. 56 - sloupek, zelená kytka.
18.05.2020
DŮLEŽITÉ ! DŮLEŽITÉ ! DŮLEŽITÉ !
Vážení rodiče. V sekci Pro rodiče najdete odkaz Provoz ZŠ od 25.5.2020. DŮKLADNĚ si veškeré přiložené soubory prostudujte a nejpozději do 18.5. mi na telefonní číslo 605 925 679 ( žáci 1. a 2. ročníku ) dejte ZÁVAZNĚ vědět, zda Vaše dítě bude od 25.5. chodit do školy (žáci 3. a 4. ročníku budou kontaktováni třídní učitelkou - Mgr. Markétou Stloukalovou). Pokud tak do 18.5. neučiníte, pozdější přihlášení dítěte do školy není možné ! Zdůrazňuji, že docházka do školy je NEPOVINNÁ ! V případě, že Vaše dítě do školy chodit bude, budeme dne 25.5. požadovat u vstupu do školy oba dokumenty, které máte k dispozici v přílohách + písemné sdělení, jak bude Vaše dítě odcházet ze školy.
18.05.2020
Výsledky zápisu do 1. ročníku - rozhodnutí o přijetí žáků.
V sekci pro rodiče - Zápis žáků do 1. ročníku jsou zveřejněny výsledky zápisu žáků do 1. ročníku Základní školy Štarnov.
18.05.2020
Úkoly na 18.5. - 2. ročník
Čít. str. 140 : přečti si celou stránku, do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázku v modrém rámečku. ČJ(U) : str. 76 cv. 8a. ČJ(PS) : str. 75 cv. 7. MA : sekce Pro rodiče, Učivo, MA2 - květen : List 17-20.
17.05.2020
Úkoly na 18.5. - 1. ročník
Sla. str.105 : přečti si článek Jak se kohouti..., do sešitu napiš datum a najdi věty : 1. Pluli a pluli... 2. Proto při... Pís. str. 26 - první čtyři řádky. Přepis č. 21. Ma str. 55 - celá.
17.05.2020
Úkoly na 15.5. - 2. ročník
Čít str. 139 - dočti článek do konce, do sešitu napiš datum a najdi věty : 1. Sešli dolů ... 2. A pak ... ČJ(U) str. 75 cv. 7 - napiš do sešitu vzkaz správně. ČJ(PS) str. 75 cv. 6. MA str. 45 - doplň modrý rámeček. Str. 45 cv. 2, str. 45 - sloupek.
14.05.2020
Úkoly na 15.5. - 1. ročník
Sla. str. 104 - přečti si nejméně 3 krát. Pís. str. 25 - celá. MA str.54 - celá.
14.05.2020
Úkoly na 14.5. - 2. ročník
Čít. str. 138 - přečti si celou stránku, do sešitu napiš datum, nadpis Kocourkov a odpověz na otázky : 1. Kdo se nenadřel? 2. Kdo kocourkovské vedl? ČJ(U) : str. 75 cv. 6 - škrtni pastelkou, která slova se nehodí. ČJ(PS) : str. 74 cv. 4 - doplň do učebnice. MA : sekce PRO rodiče, Učivo, MA 2.ročník-květen : List 9-12, List 13-16.
13.05.2020
Úkoly na 14.5. 1. ročník
Sla. str. 103 - přečti si 2x článek Voříšek, do sešitu napiš datum a odpovědi na otázky : 1. Jak se jmenovali koně? 2. Jak se jmenovalo štěně? Pís. str. 24 - celá. MA str. 24 - slunce. MA str. 53 - celá : modrou vločku vybarvi pastelkami.
13.05.2020
Úkoly na 13.5. - 2. ročník
Čít. str. 137 - přečti si : Smějeme se... Napiš do sešitu datum a vypiš z článku 3 věty tázací. ČJ(U) : str. 75 cv. 5a - přepiš větu do sešitu a napiš za větu, kolik je to slov. ČJ(PS) str. 73 cv. 3. MA str. 44 - vyplň modrou tabulku a nauč se násobky 4 zpaměti (4, 8, 12, 16.... ). Str. 44 cv. 3 - vybarvi násobky. Str. 44 cv. 2 - vypočítej.
12.05.2020
Úkoly na 13.5. - 1. ročník
Sla. str. 102 - přečti si celou stránku. Do sešitu napiš datum a přepiš básničku Červenec. MA str. 51 - pero : napiš každé číslo (10,20,30...) 5 krát. MA str. 51 vločka : zapiš, kolik je to korun.
12.05.2020
Úkoly na 12.5. - 2. ročník
Čít. str. 136 - přečti si celou stránku, do sešitu napiš datum a odpověz na otázky : 1. Kolik nafoukli balónků ? 2. Kam spadl prodavač ? ČJ(U) : str. 74 cv. 4 - přepiš věty ve správném znění do sešitu. ČJ(PS) : str. 73 cv. 2 - doplň do učebnice. MA : str. 41 cv. 1,2,3 (vše pouze vypočítej a napiš odpověď). MA str. 41 - sloupek.
11.05.2020
Úkoly na 12.5. - 1. ročník
Sla. str.101 - přečti si článek : Jak se začíná... a článek Tygr a blecha. Odpověz na otázky : 1. Co je v tom klubku ? 2. Kam kousla blecha tygra ? Pís. str. 23 : Přepiš prvních 6 řádků. MA - sekce Pro rodiče, Učivo, MA 1. ročník - List 11 (kdo už ho vypočítal, nemusí).
11.05.2020
Celkem 870, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nová fotogalerie ZŠ


Divadlo ve škole
03.09.2021

Nová fotogalerie MŠ


Plavání
20.09.2021

Plán akcí ZŠ

04.11.2021, 17:30 hod.
Strašidelná škola
03.12.2021, 18:00 hod.
Zpívání koled u vánočního stromu před obecním úřadem
Určenio pro žáky ZŠ
04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
07.12.2021, 14:00 hod.
Besídka pro štarnovské seniory
21.12.2021, 17:00 hod.
Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole
22.12.2021, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

04.12.2021, 14:00 hod.
Besídka žáků ZŠ a MŠ, mikulášská nadílka
12.01.2022, 10:00 hod.
Divadlo ve škole
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ
12.02.2022, 14:00 hod.
Dětský karneval
12.02.2022, 20:00 hod.
Babský bál
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ