Zajímavosti - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Celkem 761, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Sdělení rodičům žáků 4. ročníku.
Na základě informace vedoucí odboru školství Města Šternberk Mgr. Černocké proběhne v příštím týdnu schůzka starostů na městském úřadě ve Šternberku, která se bude týkat problematiky umísťování žáků do 5.ročníku šternberských škol.
15.01.2021
Vážení rodiče žáků 4. ročníku.
Vzhledem k tomu, že ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku nemůže z kapacitních důvodů přijmout žádného žáka naší školy s trvalým bydlištěm ve Štarnově, kontaktoval jsem ředitele dalších škol a níže uvádím možnosti, jak dále pokračovat v povinné školní docházce. ZŠ Bohuňovice : k dispozici jsou místa pro všechny naše žáky 4.ročníku, ředitel školy nabízí třídy s menším počtem žáků, prohlídku školy a individuální konzultaci s rodiči žáků. V případě zájmu se informujte na te. čísle : 585 389 343. ZŠ nám. Svobody Šternberk : dle sdělení ředitele školy lze přijmout pouze omezený počet žáků. V případě zájmu se informujte na tel. čísle 585 080 070. ZŠ Svatoplukova Šternberk . dle sdělení ředitele školy lze zatím příjmout pouze omezený počet žáků. V případě, že by zřizovatel povolil otevření dalšího 5. ročníku, bylo by možné příjmout všechny žáky. V případě zájmu se informujte na tel. čísle 585 013 762. O dalším vývoji situace Vás budu dále informovat.
12.01.2021
Provoz MŠ, ZŠ a ŠD do 22. ledna 2021
Provoz mateřských škol : Je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Provoz základní školy : Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Provoz školní družiny : Provoz ranní i odpolední družiny bude probíhat ráno od 6,30 do 7,30 hodin, odpoledne od 12,00 do 16,00 hodin. Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku.
07.01.2021
Vánoce ve škole.
Ráno začalo prohlídkou betléma v místním kostele, pak nasledovala procházka ke krmelcům a předání "dárečků" zvířátkům. No a před obědem také vánoční nadílka ve škole.
18.12.2020
Výtvarná výchova - čertíci
Žáci 1. a 2. ročníku dnes ve VV malovali čertíky. Podívejte se do fotogalerie.
30.11.2020
Úprava příchodu žáků do ZŠ - platnost od 30.11.2020
Vzhledem k nařízení MŠMT a MZČR upravuji ranní příchod žáků do školy takto : ŽÁCI 1. a 2. ROČNÍKU : 6,30 - 7,45 hodin, ŽÁCI 3. a 4. ROČNÍKU : 7,50 - 8,00 hodin. Na základě nařízení není možné míchat jednotlivé třídy. Proto budou do ŠD chodit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Děkuji za pochopení.
25.11.2020
Sdělení rodičům žáků 3. a 4. ročníku.
Vážení rodiče. Rozhodnutím MZČR a MŠMT je od pondělí 30.11. povolena osobní přítomnost žáků 3. a 4.ročníku ve škole. Výuka bude probíhat v plném rozsahu dle rozvrhu s výjimkou hodin tělesné výchovy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole roušky. Přihlaste si, prosím, obědy. Provoz školní družiny zůstává omezen pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.
20.11.2020
Doporučení.
Vzhledem k povinnosti nosit roušku po celou dobu vyučování i při pobytu ve vnitřních prostorách ŠD doporučujeme, aby s sebou měli žáci několik roušek na výměnu.
16.11.2020
Rozvrh hodin žáků 1.a 2.ročníku.
Rozvrh hodin zůstává od pondělka do čtvrtka nezměněn, v pátek bude místo hodin TV ČJ a MA.
16.11.2020
prvouka 2. ročník
pracovní sešit str. 15 a 16
15.11.2020
prvouka 1. ročník
strana 23 a 24
15.11.2020
Domácí příprava na 16.11. - 2. ročník
ČÍTANKA str. 43 - básnička Sysel : na 18.11 - zpaměti. ČJ (U) str.21 cv. C1 - doplň a napiš do sešitu. ČJ (PS) str. 23 cv.3 - napiš správně jména. MA - List 3, List 4.
15.11.2020
Domácí příprava na 16.11. - 1. ročník
SLABIKÁŘ str. 7 : Najdi na obrázku 5 věcí, které začínají na písmeno s. Přečti si pod obrázkem 5x všechny slabiky. Přečti si nejméně 5x text vlevo od obrázku (Máme maso.) PÍSANKA str.17 - celá strana. MA str.55 - zelená kytka : K perníkům uprostřed napiš, kolikrát ti vyšel výsledek 1,2,3,4,5. MA - List 5.
15.11.2020
Provoz školní družiny od 18.11.
Od 18.11. bude školní družina pro žáky 1. a 2.ročníku probíhat ve škole. Při příznivém počasí budeme s dětmi ŠD chodit ven a to po dobu 1,5 - 2 hodiny. Proto je nutné, aby s sebou měly děti teplé oblečení., tj. čepici, šálu, rukavice, zateplené kalhoty... Doporučujeme vyzvedávat děti ve škole po obědě, tj. ve 12,30 hodin nebo až v 15 hodin.
13.11.2020
Důležité dělení rodičům.
Vážení rodiče. Rozhodnutím MZČR a MŠMT je od středy 18.11. povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2.ročníku ve škole. Pro ostatní žáky (u nás pro žáky 3. a 4.ročníku) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti ve vzdělávání. Školní družina bude v provozu ráno od 6,30 do 7,30 hodin, odpoledne od 12,00 do 16,00 hodin. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve školní družině) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní družině. Upravený rozvrh hodin dostanou žáci 1. a 2. ročníku ve středu 18.11. Přihlaste si, prosím, obědy!
12.11.2020
Domácí příprava na 13. 11. - 2.ročník.
ČÍTANKA str. 51 : Přečti si básničku Hluboko na podzim. Do sešitu napiš datum, název básničky a přepiš do sešitu celou básničku. Z nápovědy v závorkách vyber správné slovo tak, aby se básnička rýmovala. ČJ - List 2 - očísluj správně věty. ČJ - List 3 - opiš psacím písmem do sešitu. Ma str.52 - celá, cv.1 : viz. fotogalerie.
12.11.2020
Domácí příprava na 13. 11. - 1.ročník.
SLABIKÁŘ str.6 : Přečti si nejméně 5x slabiky a slova na kamenech v horní části stránky. V dolní části stránky spoj pastelkou věty se správnými obrázky (viz. fotogalerie). PÍSANKA str.16 - celá strana. Na internetové adrese : https://www.youtube.com/watch?v=GhAKSYKVpbA se podívej, jak se písmeno p píše. MA - List 4.
12.11.2020
prvouka 2. ročník
učebnice str. 13 a 14, pracovní sešit str. 14.
11.11.2020
prvouka 1. ročník
strana 21 a 22
11.11.2020
Domácí příprava na 12. 11. - 2. ročník.
ČÍTANKA str.50 - článek První sníh : Přečti si několikrát celý článek, do sešitu napiš datum, název článku a odpověz na otázky : 1. Kdo přijel na bílém koni? 2. Co se zelenalo v lese? 3. Kdo se vracel z lovu? 4. Co dělali psi? ČJ (PS) str.20 cv.3 : Doplň věty podle nápovědy. ČJ (PS) str.21 cv.3. ČJ (U) str. 20 cv.3 : Doplň za každou větu znaménko a přepiš věty do sešitu. MA str.51 cv.1 - vybarvi. MA str,51 cv.2 - sestav z čísel 2 příklady na sčítání a 2 na odčítání (viz. fotogalerie). MA str. 51 - sloupek.
11.11.2020
Celkem 761, strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nová fotogalerie ZŠ


Vánoční dárek - děti staví zvířátka
06.01.2021

Nová fotogalerie MŠ


NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO KOSTELA - PROHLÉDNUTÍ BETLÉMA
18.12.2020

Plán akcí ZŠ

Plán akcí MŠ