Pro rodiče - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Důležité informace pro rodiče

Telefonní číslo základní školy : 585 389 535
Telefonní číslo mateřské školy : 585 389 536
E-mail : jirka.husak@centrum.cz
Telefonní číslo školní družiny : 585 389 535
Telefonní číslo školní jídelny : 585 011 363
Telefonní číslo ped.-psych. poradny : 585 224 573
585 221 045
Telefonní číslo spec. ped.centra : 585 385 361
Linka důvěry : 585 414 600

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního roku : 1. září 2021
První pololetí bude ukončeno : 31. ledna 2022
Druhé pololetí bude ukončeno : 30. června 2022
Podzimní prázdniny : 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny : 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny : 4. února 2022
Jarní prázdniny : 21. – 27. února 2022
Velikonoční prázdniny : 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny : 1. července – 31. srpna 2022

Vyučovací rozvrh základní školy

  čas přestávka
1. vyučovací hodina 08.00 - 08.45 08.45 – 08.55
2. vyučovací hodina 08.55 – 09.40 09.40 – 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50
5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 12.35 – 13.05
6. vyučovací hodina 13.05 – 13.50  

Žáci byli seznámeni s řádem školy, s vnitřním řadem základní školy a byli poučeni o chování a bezpečnosti ve škole i mimo školu.

Jak uvolnit dítě z vyučování?

Ztrátu nebo poškození osobních věcí hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Každý úraz hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Provoz mateřské školy:
Provoz školní družiny:
Ochrana osobních údajů:

Nová fotogalerie ZŠ


VV - výtvarné práce žáků
18.01.2022

Nová fotogalerie MŠ


Procházka ke krmelci
14.01.2022

Plán akcí ZŠ

24.01.2022
Dopravní výchova - teorie
Žáci 3. a 4. ročníku ze zúčastní teoretické části dopravní výchovy v DDM ve Šternberku
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ