Pro rodiče - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Důležité informace pro rodiče

Telefonní číslo základní školy : 585 389 535
Telefonní číslo mateřské školy : 585 389 536
E-mail : jirka.husak@centrum.cz
Telefonní číslo školní družiny : 585 389 536
Telefonní číslo školní jídelny : 585 011 363
Telefonní číslo ped.-psych. poradny : 585 224 573
585 221 045
Telefonní číslo spec. ped.centra : 585 385 361
Linka důvěry : 585 414 600

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku : 1. září 2020
První pololetí bude ukončeno : 28. ledna 2021
Druhé pololetí bude ukončeno : 30. června 2021
Podzimní prázdniny : 29. a 30. října 2020
Vánoční prázdniny : 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny : 29. ledna 2021
Jarní prázdniny : 8. – 14. února 2021
Velikonoční prázdniny : 1. dubna 2021 (2. dubna bude státní svátek)
Hlavní prázdniny : 1. července – 31. srpna 2021

Vyučovací rozvrh základní školy

  čas přestávka
1. vyučovací hodina 08.00 - 08.45 08.45 – 08.55
2. vyučovací hodina 08.55 – 09.40 09.40 – 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50
5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 12.35 – 13.05
6. vyučovací hodina 13.05 – 13.50  

Žáci byli seznámeni s řádem školy, s vnitřním řadem základní školy a byli poučeni o chování a bezpečnosti ve škole i mimo školu.

Jak uvolnit dítě z vyučování?

Ztrátu nebo poškození osobních věcí hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Každý úraz hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Provoz mateřské školy:
Provoz školní družiny:
Ochrana osobních údajů:

Soubory ke stažení:Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/22:


Zápis do mateřské školy:

Zápis do mateřské školy proběhne od 2. května 2021 do 16.května 2021.

Rodič (zákonný zástupce) předem vyplní:
K těmto dokumentům rodič (zákonný zástupce) doloží kopii rodného listu dítěte a prokazatelný doklad o trvalém bydlišti (trvalé bydliště - kritérium pro přijetí).

Tyto dokumenty lze dodat způsoby:
Přihlášky odesílané emailem, datovou schránkou nebo poštou je možno posílat od 2.5.2021 do 16.5.2021.

Přidělení registračního čísla
V případě osobního doručení vám bude přiděleno na místě, v případě doručení žádosti emailem, poštou nebo datovou schránkou vám bude registrační číslo žádosti zasláno na emailovou adresu uvedenou žádosti o přijetí do MŠ.

Soubory ke stažení:

Učivo ZŠ:


Učivo MŠ:


Nová fotogalerie ZŠ


Skřítci v přírodě
27.05.2021

Nová fotogalerie MŠ


KARNEVAL
24.02.2021

Plán akcí ZŠ

Plán akcí MŠ