Pro rodiče - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Důležité informace pro rodiče

Telefonní číslo základní školy : 585 389 535
Telefonní číslo mateřské školy : 585 389 536
E-mail : jirka.husak@centrum.cz
Telefonní číslo školní družiny : 585 389 536
Telefonní číslo školní jídelny : 585 011 363
Telefonní číslo ped.-psych. poradny : 585 224 573
585 221 045
Telefonní číslo spec. ped.centra : 585 385 361
Linka důvěry : 585 414 600

Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního roku : 2. září 2019
První pololetí bude ukončeno : 31. ledna 2020
Druhé pololetí bude ukončeno : 30. června 2020
Podzimní prázdniny : 29. a 30. října 2019
Vánoční prázdniny : 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny : 31. ledna .2020
Jarní prázdniny : 3. – 9. února 2020
Velikonoční prázdniny : 9. a 10. dubna 2020
Hlavní prázdniny : 1. července – 31. srpna 2020

Vyučovací rozvrh základní školy

  čas přestávka
1. vyučovací hodina 08.00 - 08.45 08.45 – 08.55
2. vyučovací hodina 08.55 – 09.40 09.40 – 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50
5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 12.35 – 13.05
6. vyučovací hodina 13.05 – 13.50  

Žáci byli seznámeni s řádem školy, s vnitřním řadem základní školy a byli poučeni o chování a bezpečnosti ve škole i mimo školu.

Jak uvolnit dítě z vyučování?

Ztrátu nebo poškození osobních věcí hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Každý úraz hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Provoz mateřské školy:
Provoz školní družiny:
Ochrana osobních údajů:

Soubory ke stažení:


Provoz ZŠ od 25. 5. 2020:

Provoz MŠ od 25. 5. 2020:

Provoz MŠ o hlavních prázdninách:


Zápis žáků do 1. ročníku:

Zápis do mateřské školy:

Zápis do mateřské školy proběhne od 1. května 2020 do 15.května 2020.

Rodič (zákonný zástupce) předem vyplní:
K těmto dokumentům rodič (zákonný zástupce) doloží kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu ( kontrola trvalého bydliště - kritérium pro přijetí).

Tyto dokumenty lze dodat způsoby:
Přihlášky odesílané emailem, datovou schránkou nebo poštou posílejte až od 1.5.2020.

Přidělení registračního čísla
V případě osobního doručení vám bude přiděleno na místě, v případě doručení žádosti emailem, poštou nebo datovou schránkou vám bude registrační číslo žádosti zasláno na emailovou adresu uvedenou žádosti o přijetí do MŠ.

Soubory ke stažení:

Učivo ZŠ:

Inspirace pro rodiče MŠ:

Milí rodiče, zde je několik návrhů a inspirací na aktivity, které pomohou Vašim dětem, a to nejen předškolákům, v rozvoji různých dovedností.

Využít můžete odkazů, kde naleznete jak návody ke tvoření, tak např.pracovní listy, omalovánky, různé hry apod. Zapojit děti lze také při hře a činnostech v domácnosti, jako např. počítání ovoce a zeleniny, čímž se děti naučí je rozeznávat, počítat autíčka, kostky, určovat jejich barvy, třídit dle velikosti. Venku na procházce se můžete zaměřit na kytky, zvířátka, orientaci na pravou a levou stranu. Děti mohou zkoušet určovat první písmena slov, opisovat slova, dokreslovat obrázky - čímž procvičují grafomotoriku a zrakové vnímání. Dbejte také na správný úchop psacích potřeb, tzv.špetkový úchop. stránky pro inspiraci: predskolaci.cz, krokotak, pinterest, omalovanky online, detskestranky.cz, youtube - dětské písničky a tanečky

Přejeme příjemně strávené chvíle a snad budeme moci děti brzo přivítat opět ve školce

Nová fotogalerie ZŠ


Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole.
19.12.2019

Nová fotogalerie MŠ


Pasování předškoláčků
16.06.2020

Plán akcí ZŠ

27.08.2020, 16:30 hod.
Třídní schůzky
Určeno rodičům žáků 1. 4. ročníku.

Plán akcí MŠ