Pro rodiče - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Důležité informace pro rodiče

Telefonní číslo základní školy : 585 389 535
Telefonní číslo mateřské školy : 585 389 536
E-mail : jirka.husak@centrum.cz
Telefonní číslo školní družiny : 585 389 536
Telefonní číslo školní jídelny : 585 011 363
Telefonní číslo ped.-psych. poradny : 585 224 573
585 221 045
Telefonní číslo spec. ped.centra : 585 385 361
Linka důvěry : 585 414 600

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku : 1. září 2020
První pololetí bude ukončeno : 28. ledna 2021
Druhé pololetí bude ukončeno : 30. června 2021
Podzimní prázdniny : 29. a 30. října 2020
Vánoční prázdniny : 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny : 29. ledna 2021
Jarní prázdniny : 8. – 14. února 2021
Velikonoční prázdniny : 1. dubna 2021 (2. dubna bude státní svátek)
Hlavní prázdniny : 1. července – 31. srpna 2021

Vyučovací rozvrh základní školy

  čas přestávka
1. vyučovací hodina 08.00 - 08.45 08.45 – 08.55
2. vyučovací hodina 08.55 – 09.40 09.40 – 10.00
3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55
4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50
5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 12.35 – 13.05
6. vyučovací hodina 13.05 – 13.50  

Žáci byli seznámeni s řádem školy, s vnitřním řadem základní školy a byli poučeni o chování a bezpečnosti ve škole i mimo školu.

Jak uvolnit dítě z vyučování?

Ztrátu nebo poškození osobních věcí hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Každý úraz hlásí žák ihned vyučujícímu (třídnímu učiteli).

Provoz mateřské školy:
Provoz školní družiny:
Ochrana osobních údajů:

Soubory ke stažení:


Upozornění pro rodiče žáků MŠ:

Provoz ZŠ od 25. 5. 2020:

Provoz MŠ od 25. 5. 2020:

Provoz MŠ o hlavních prázdninách:


Zápis žáků do 1. ročníku:

Zápis do mateřské školy:

Zápis do mateřské školy proběhne od 1. května 2020 do 15.května 2020.

Rodič (zákonný zástupce) předem vyplní:
K těmto dokumentům rodič (zákonný zástupce) doloží kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu ( kontrola trvalého bydliště - kritérium pro přijetí).

Tyto dokumenty lze dodat způsoby:
Přihlášky odesílané emailem, datovou schránkou nebo poštou posílejte až od 1.5.2020.

Přidělení registračního čísla
V případě osobního doručení vám bude přiděleno na místě, v případě doručení žádosti emailem, poštou nebo datovou schránkou vám bude registrační číslo žádosti zasláno na emailovou adresu uvedenou žádosti o přijetí do MŠ.

Soubory ke stažení:

Učivo ZŠ:

Inspirace pro rodiče MŠ:

Milí rodiče, zde je několik návrhů a inspirací na aktivity, které pomohou Vašim dětem, a to nejen předškolákům, v rozvoji různých dovedností.

Využít můžete odkazů, kde naleznete jak návody ke tvoření, tak např.pracovní listy, omalovánky, různé hry apod. Zapojit děti lze také při hře a činnostech v domácnosti, jako např. počítání ovoce a zeleniny, čímž se děti naučí je rozeznávat, počítat autíčka, kostky, určovat jejich barvy, třídit dle velikosti. Venku na procházce se můžete zaměřit na kytky, zvířátka, orientaci na pravou a levou stranu. Děti mohou zkoušet určovat první písmena slov, opisovat slova, dokreslovat obrázky - čímž procvičují grafomotoriku a zrakové vnímání. Dbejte také na správný úchop psacích potřeb, tzv.špetkový úchop. stránky pro inspiraci: predskolaci.cz, krokotak, pinterest, omalovanky online, detskestranky.cz, youtube - dětské písničky a tanečky

Přejeme příjemně strávené chvíle a snad budeme moci děti brzo přivítat opět ve školce

Nová fotogalerie ZŠ


Fotogalerie 2. ročník - úterý 2.3.
01.03.2021

Nová fotogalerie MŠ


NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO KOSTELA - PROHLÉDNUTÍ BETLÉMA
18.12.2020

Plán akcí ZŠ

12.05.2021, 08:00 hod.
Fotografování žáků - společná fotografie

Plán akcí MŠ

12.05.2021, 08:00 hod.
Fotografování žáků - společná fotografie