Organizace školy - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Organizace školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP je k nahlédnutí u ředitele školy)

Počet žáků základní školy : 33
(1.roč.- 10 žáků, 2.roč.- 4 žáci, 3.roč.- 11 žáků, 4.roč.– 8 žáků)
Počet tříd základní školy : 2
Průměrná naplněnost tříd : 16,5
Počet žáků mateřské školy : 36
Počet žáků školní družiny : 22
Pracovníci školy : 8
Počet pedagogických pracovníků : 6
Počet správních zaměstnanců : 2

Cizí jazyk

od 3.ročníku anglický

Nová fotogalerie ZŠ


Skřítci v přírodě
27.05.2021

Nová fotogalerie MŠ


KARNEVAL
24.02.2021

Plán akcí ZŠ

Plán akcí MŠ