Organizace školy - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Organizace školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP je k nahlédnutí u ředitele školy)

Počet žáků základní školy : 27
(1.roč.- 3 žačky, 2.roč.- 9 žáků, 3.roč.- 4 žáci, 4.roč.– 11 žáků)
Počet tříd základní školy : 2
Průměrná naplněnost tříd : 13,5
Počet žáků mateřské školy : 40
Počet žáků školní družiny : 24
Pracovníci školy : 8
Počet pedagogických pracovníků : 6
Počet správních zaměstnanců : 2

Cizí jazyk

od 3.ročníku anglický

Nová fotogalerie ZŠ


VV - výtvarné práce žáků
18.01.2022

Nová fotogalerie MŠ


Procházka ke krmelci
14.01.2022

Plán akcí ZŠ

24.01.2022
Dopravní výchova - teorie
Žáci 3. a 4. ročníku ze zúčastní teoretické části dopravní výchovy v DDM ve Šternberku
13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ

Plán akcí MŠ

13.04.2022, 09:00 hod.
Sokolníci
Určeno pro děti z MŠ i žáky ZŠ