Organizace školy - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Organizace školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP je k nahlédnutí u ředitele školy)

Počet žáků základní školy : 32 (1.roč.- 9 žáků, 2.roč.- 10 žáků, 3.roč.- 8 žáků, 4.roč.– 5 žáků)
Počet tříd základní školy : 2
Průměrná naplněnost tříd : 16
Počet žáků mateřské školy : 36
Počet žáků školní družiny : 22
Pracovníci školy : 9
Počet pedagogických pracovníků : 6
Počet správních zaměstnanců : 2
Počet pedagogických asistentů : 1

Cizí jazyk

od 3.ročníku anglický

Nová fotogalerie ZŠ


Divadlo Zlatý klíč ve škole
22.12.2017

Nová fotogalerie MŠ


Divadlo Zlatý klíč ve škole
22.12.2017

Plán akcí ZŠ

08.02.2018, 10:00 hod.
Zpívánky
Určeno pro MŠ a ZŠ
24.02.2018, 14:00 hod.
Dětský karneval, Babský bál
17.04.2018, 10:30 hod.
Divadlo ve škole - Agentura Jana

Plán akcí MŠ

08.02.2018, 10:00 hod.
Zpívánky
Určeno pro MŠ a ZŠ
24.02.2018, 14:00 hod.
Dětský karneval, Babský bál
17.04.2018, 10:30 hod.
Divadlo ve škole - Agentura Jana