Organizace školy - Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Organizace školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP je k nahlédnutí u ředitele školy)

Počet žáků základní školy : 33
(1.roč.- 10 žáků, 2.roč.- 4 žáci, 3.roč.- 11 žáků, 4.roč.– 8 žáků)
Počet tříd základní školy : 2
Průměrná naplněnost tříd : 16,5
Počet žáků mateřské školy : 36
Počet žáků školní družiny : 22
Pracovníci školy : 8
Počet pedagogických pracovníků : 6
Počet správních zaměstnanců : 2

Cizí jazyk

od 3.ročníku anglický

Nová fotogalerie ZŠ


Fotogalerie 2. ročník - úterý 2.3.
01.03.2021

Nová fotogalerie MŠ


NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO KOSTELA - PROHLÉDNUTÍ BETLÉMA
18.12.2020

Plán akcí ZŠ

12.05.2021, 08:00 hod.
Fotografování žáků - společná fotografie

Plán akcí MŠ

12.05.2021, 08:00 hod.
Fotografování žáků - společná fotografie