Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

DŮLEŽITÉ : 1. a 2. ročník : Příprava na zahájení výuky v pondělí 25.5.
Nachystám si do aktovky : 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (POZOR! Bez vyplněného prohlášení nemůže žák vstoupit v pondělí do školy!). 2. Potvrzení - seznámení s podmínkami, za jakých bude probíhat výuka. 3. Písemné sdělení, jak nebo s kým bude žák odcházet po vyučování ze školy. Učebnice : 1. ročník : Slabikář, MA, Písanka, Prvouka. Učebnice 2. ročník : Čítanka, ČJ(U), ČJ(PS), MA, Prvouka. 5. OBA ROČNÍKY : Všechny další (podepsané!) materiály (Listy), které žák vypracoval v průběhu uzavření školy. 6. roušky, sáčky na roušky, pouzdro, svačinu.
21.05.2020
Úkoly na 21.5. - 2. ročník
Čít. str. 143 : přečti si celou stránku. Do sešitu napiš datum a pod něj napiš, čím bys chtěl být ty. ČJ(U) : str.77 cv. 12a - doplň do učebnice. MA : sekce Pro rodiče, Učivo, MA2 květen, List 29-32.
20.05.2020

Zajímavosti z Mateřské školy

UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče, v sekci "Pro rodiče" najdete odkaz na manuál provozu mateřské školy v období od 25.5.2020. Prosím pečlivě si jej pročtěte. Děti, které nejsou nahlášené a rodiče tak neučiní do 17.5.2020 nebudou moci školku do konce školního roku (tzn.do 30.6.2020) navštěvovat (stačí nahlášení po telefonické domluvě, která proběhla minulý týden). Na stránkách bude také ke stažení "Čestné prohlášení". Toto je důležité přinést 25.5.2020 do mš. Pokud nemáte možnost stažení, bude možné jej podepsat přímo v mš. Bez tohoto prohlášení nebude mít dítě možnost nastoupit. Školné za měsíce březen až květen se bude vracet. V případě, že dítě není nahlášeno na docházku od 25.5.2020, nemusí rodiče hradit úplatu ani za měsíc červen.
13.05.2020
Oznámení o uzavření mateřské školy
Oznamujeme, že mš bude v době od 1.7.2020 do 17.8.2020 uzavřena. Provoz bude zahájen 18.8.2020. V případě potřeby lze kontaktovat mš v Huzové, která bude v provozu od 1.7. do 10.7.2020 nebo mš v Bohuňovicích, která bude v provozu od 1.7. do 31.7.2020.
11.05.2020

Nová fotogalerie ZŠ


Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole.
19.12.2019

Nová fotogalerie MŠ


Pečeme koláčky
26.02.2020

Plán akcí ZŠ

01.06.2020, 10:00 hod.
Fotografování žáků - společná fotografie

Plán akcí MŠ