Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Sdělení rodičům.
30.6. - konec školního roku, žákům bude rozdáno vysvědčení. Ze školy půjdou domů cca v 8,45 hodin. Odhlaste si, prosím oběd !
18.06.2020
DŮLEŽITÉ : 1. a 2. ročník : Příprava na zahájení výuky v pondělí 25.5.
Nachystám si do aktovky : 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (POZOR! Bez vyplněného prohlášení nemůže žák vstoupit v pondělí do školy!). 2. Potvrzení - seznámení s podmínkami, za jakých bude probíhat výuka. 3. Písemné sdělení, jak nebo s kým bude žák odcházet po vyučování ze školy. Učebnice : 1. ročník : Slabikář, MA, Písanka, Prvouka. Učebnice 2. ročník : Čítanka, ČJ(U), ČJ(PS), MA, Prvouka. 5. OBA ROČNÍKY : Všechny další (podepsané!) materiály (Listy), které žák vypracoval v průběhu uzavření školy. 6. roušky, sáčky na roušky, pouzdro, svačinu.
21.05.2020

Zajímavosti z Mateřské školy

Prázdninový provoz - stravovuní
Děti, které rodiče nahlásili na prázdninový provoz, tj.od 18.8.2020, budou v systému přihlašování a odhlašování stravy odblokováni a strava těmto dětem je automaticky přihlášena. Dodatečné přihlášení dítěte, které prozatím není nahlášeno na prázdninový provoz bude poté možné až od 19.8.2020. Dodatečné přihlášení prosím řešte přímo s jídelnou ve Šternberku. Děkujeme
23.06.2020
Letní provoz
Prosíme o rodiče o nahlášení dětí na letní provoz od 18.8.2020 do 31.8.2020. Nahlašovat je možné na e-mail msstarnov@seznam.cz nebo přímo v mateřské škole do 21.6.2020. Děkujeme
15.06.2020

Nová fotogalerie ZŠ


Vánoce ve škole, přespání žáků ve škole.
19.12.2019

Nová fotogalerie MŠ


Pasování předškoláčků
16.06.2020

Plán akcí ZŠ

27.08.2020, 16:30 hod.
Třídní schůzky
Určeno rodičům žáků 1. 4. ročníku.

Plán akcí MŠ