Základní škola a Mateřská škola Štarnov

Zajímavosti ze Základní školy

Sdělení rodičům žáků 4. ročníku.
Na základě informace vedoucí odboru školství Města Šternberk Mgr. Černocké proběhne v příštím týdnu schůzka starostů na městském úřadě ve Šternberku, která se bude týkat problematiky umísťování žáků do 5.ročníku šternberských škol.
15.01.2021
Vážení rodiče žáků 4. ročníku.
Vzhledem k tomu, že ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku nemůže z kapacitních důvodů přijmout žádného žáka naší školy s trvalým bydlištěm ve Štarnově, kontaktoval jsem ředitele dalších škol a níže uvádím možnosti, jak dále pokračovat v povinné školní docházce. ZŠ Bohuňovice : k dispozici jsou místa pro všechny naše žáky 4.ročníku, ředitel školy nabízí třídy s menším počtem žáků, prohlídku školy a individuální konzultaci s rodiči žáků. V případě zájmu se informujte na te. čísle : 585 389 343. ZŠ nám. Svobody Šternberk : dle sdělení ředitele školy lze přijmout pouze omezený počet žáků. V případě zájmu se informujte na tel. čísle 585 080 070. ZŠ Svatoplukova Šternberk . dle sdělení ředitele školy lze zatím příjmout pouze omezený počet žáků. V případě, že by zřizovatel povolil otevření dalšího 5. ročníku, bylo by možné příjmout všechny žáky. V případě zájmu se informujte na tel. čísle 585 013 762. O dalším vývoji situace Vás budu dále informovat.
12.01.2021

Zajímavosti z Mateřské školy

Provoz MŠ, ZŠ a ŠD do 22. ledna 2021
Provoz mateřských škol : Je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Provoz základní školy : Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Provoz školní družiny : Provoz ranní i odpolední družiny bude probíhat ráno od 6,30 do 7,30 hodin, odpoledne od 12,00 do 16,00 hodin. Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku.
07.01.2021
UPOZORNĚNÍ RODIČŮM
Vážení rodiče, u rodinného příslušníka jednoho z dětí navštěvujícího naši mateřskou školu, byla potvrzena pozitivita na onemocnění Covid-19. Jelikož toto dítě v průběhu tohoto týdne mateřskou školu navštěvovalo, prosíme o pečlivé sledování zdravotního stavu Vašich dětí. Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí zůstává mateřská škola otevřená. V případě změn Vás budeme informovat. Sledujte prosím webové stránky.
16.12.2020

Nová fotogalerie ZŠ


Vánoční dárek - děti staví zvířátka
06.01.2021

Nová fotogalerie MŠ


NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO KOSTELA - PROHLÉDNUTÍ BETLÉMA
18.12.2020

Plán akcí ZŠ

Plán akcí MŠ